Мәмілелер

Мәмілелер

Жасалуында қордың мүдделілігі бар мәмілелер мен ірі мәмілелер туралы ақпарат

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасалғандығы туралы хабарлайды («А-КБК» ЖШС-не қаржылық көмек беру туралы).

1) мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 12 ақпан; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «А-КБК» ЖШС арасында «А-КБК» ЖШС-не қаржылық көмек беру туралы келісім жасау; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2016 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№07 отырыс хаттамасы).

2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жасалуында «Қазақстанның даму банкі» АҚ-мен бірге «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасалғандығы туралы хабарлайды (жедел банк салымы туралы келісім мен кепіл шартын жасау).

1) мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 25 ақпан; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында жедел банк салымы туралы келісім мен кепіл шартын жасау; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2016 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№07 отырыс хаттамасы).

3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасалғандығы туралы хабарлайды («Қазақстанның даму банкі» АҚ-мен жалгерлік шартын жасау арқылы).

1) мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 25 қаңтар; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында жалгерлік шартын жасау; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2016 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№07 отырыс хаттамасы).

4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «КазЭкспортГарант» экспортты-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ-мен жалгерлік шартын жасау арқылы жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасалғандығы туралы хабарлайды.

1) мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 25 ақпан; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «КазЭкспортГарант» экспортты-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ арасында жалгерлік шартын жасау; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2016 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№07 отырыс хаттамасы).

5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «Қызылорда қаласында қуаты жылына 197 100 тонна табақ әйнек шығаратын зауыт құрылысы» жобасын жүзеге асыру аясында мәміле жасалғандығы («Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) ЖШС-нде «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мүдделерінің нақты қорғалуын қамтамасыз ету туралы келісім жасалғандығы) туралы хабарлайды.

1) мәміле жасалған күн – 2016 жылғы 15 қыркүйек; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) ЖШС-нде «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделерінің нақты қорғалуын қамтамасыз ету туралы келісім жасау; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2016 жылғы 21 қарашадағы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№14 отырыс хаттамасы).

6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-мен кеңсе орындарын жалға алу бойынша қызметтер шарты жасалғандығы туралы хабарлайды.

1) мәміле жасалған күн – 2017 жылғы 17 қаңтар; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ арасында кеңсе орындарын жалға алу бойынша қызметтер шартын жасау арқылы; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2017 жылғы 27 қаңтардағы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№01 отырыс хаттамасы).

7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «А-КБК» ЖШС-не қаржылық көмек беру туралы шарт жасау арқылы «жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасалғандығы туралы хабарлайды.

1) мәміле жасалған күн – 2017 жылғы 20 ақпан; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ арасында кеңсе орындарын жалға алу бойынша қызметтер шартын жасау арқылы; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2017 жылғы 27 қаңтардағы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№03 отырыс хаттамасы).

8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жасалуында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-мен мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты жасалғандығы туралы хабарлайды.

1) мәміле жасалған күн – 2017 жылғы 19 маусым; 2) мәміле тақырыбы, мәміле жасаушы тараптар атауы – «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ арасында мүлікті сенімгерлікпен басқару шартын жасау арқылы; 3) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні – 2017 жылғы 28 сәуірдегі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (№06 отырыс хаттамасы).