Қаржы есептілігі

Қаржы есептілігі

«ҚИҚ» АҚ Қордың қаржылық нәтижелеріне мүдделі барлық тұлғалар үшін өзінің қаржылық айқындылығының жоғары деңгейін үнемі ұстайды. Қор есептілігін Халықаралық стандарттар бойынша жасайды. Жылдық қаржы есептілігі Қордың веб-сайтының беттерінде үнемі көрсетіліп отырады.

  • Қор Акционеріне («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) төлеуге бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы ақпарат:

- «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің 24.05.2017ж. № 22/17 шешіміне сәйкес  28.08.2017ж. 2016 жылдың қорытындысы бойынша  215 334 728,68 теңгемөлшерінде дивидендтер төлем жүргізілді;

- 2015 жылдың қорытындысы бойынша Қордың Акционеріне дивидендтер төленбеді.

- 01.01.2017 ж. жағдай бойынша Қордың жарияланған акцияларының саны 41 100 дананы құрады;

- 01.01.2016 ж. жағдай бойынша Қордың орналастырылған акцияларының саны 38 912 дананы құрады.