Қаржы есептілігі

«ҚИҚ» АҚ Қордың қаржылық нәтижелеріне мүдделі барлық тұлғалар үшін өзінің қаржылық айқындылығының жоғары деңгейін үнемі ұстайды. Қор есептілігін Халықаралық стандарттар бойынша жасайды. Жылдық қаржы есептілігі Қордың веб-сайтының беттерінде үнемі көрсетіліп отырады.

  • Қор Акционеріне («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) төлеуге бекітілген дивидендтердің мөлшері туралы ақпарат:

- «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің 24.05.2017ж. № 22/17 шешіміне сәйкес  28.08.2017ж. 2016 жылдың қорытындысы бойынша  215 334 728,68 теңгемөлшерінде дивидендтер төлем жүргізілді;

- 2015 жылдың қорытындысы бойынша Қордың Акционеріне дивидендтер төленбеді.

- 01.01.2017 ж. жағдай бойынша Қордың жарияланған акцияларының саны 41 100 дананы құрады;

- 01.01.2016 ж. жағдай бойынша Қордың орналастырылған акцияларының саны 38 912 дананы құрады.

- 28.12.2018 қордың жарияланған акцияларының саны 41 100 дананы құрайды;

- 28.12.2018 қордың орналастырылған акцияларының саны 40 912 дананы құрайды.